Foyer  🙂

 Nasze pomysły w wypożyczalni kostiumów 🙂

Pracownia charakteryzatorska 🙂

Warsztaty na temat spektaklu „Dziadek do orzechów”

Nauka podstawowych kroków baletu 🙂