Stała pod śniegiem panna zielona, nikt prócz zająca nie kochał jej
nadeszły święta i przyszła do nas, pachnący gościu, prosimy wejdź!